سابهيا: رقيبان از ما ميترسند

سرمربي تيم ملي فوتبال آرژانتين معتقد است که رقيبان شاگردانش در گروه F رقابتهاي جامجهاني برزيل از رويارويي با اين تيم هراس دارند.

الخاندرو سابهيا مدعي شد که رقيبانش در گروه F رقابتهاي جامجهاني 2014 برزيل از رويارويي با شاگردان وي هراس دارند.

تيم ملي فوتبال ايران در گروه F رقابتهاي جامجهاني با تيمهاي آرژانتين، نيجريه و بوسني و هرزگوين همگروه است و در دومين ديدار خود به مصاف آلبي سلسته خواهد رفت.

به نقل از فارس، سابهيا در وبسايت رسمي تيم ملي آرژانتين اظهار داشت: حريفان ما از ما ميترسند. آرژانتين خط حمله فوقالعادهاي دارد. قهرمان جهان شدن کار بسيار سختي است. لازم نيست به اين اعتقاد داشته باشيم که بهترينيم. در حقيقت ميدانيم که بهترين نيستيم اما نامزد قهرماني هستيم. نميتوانيم با اين تفکر که قهرمان شدهايم پا به اين مسابقات بگذاريم.

وي ادامه داد: نميدانم که هفت يا هشت مدافع انتخاب خواهم کرد؛ اين به تعداد هافبکهايي که انتخاب ميکنم، بستگي دارد. بهترين کار اين است که تلاش کنيم و تمام قسمتها را بپوشانيم. تقريبا تمام کساني که در اردو قرار دارند، همانهايي خواهند بود که در جامجهاني تيم را همراهي ميکنند.

ليونل مسي، سرجيو آگوئرو، آنخل ديماريا و گونزالو هيگواين خط حمله تيم ملي فوتبال آرژانتين را تشکيل ميدهند.