مدافع تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مبلغ قراردادها و پولهايي که پرداخت شده بود و منتشر شد، دروغ بود.

سيدجلال حسيني پس از نايب قهرماني پرسپوليس گفت: رقمهايي که براي بازيکنان پرسپوليس منتشر شده بود دروغ بود، آنهايي که اينها را منتشر کردند بايد پاسخ بدهند. ما سال خوبي داشتيم اما فصل ما را خراب کردند با اين حال نايب قهرمان شديم. اين نايب قهرماني را به هواداران تقديم ميکنيم. لياقت آنها بيشتر از اينهاست اما مشکلات زيادي داشتيم.

وي ادامه داد: هيچ تيمي با اين شرايط حتي نميتوانست در ليگ برتر بماند اما حالا ما نايب قهرمان شديم و به آسيا رفتيم. قرارداد هيچ بازيکني را هم تمديد نکردند، نميدانم ميخواهند مشکل را حل کنند يا نه.

حسيني تصريح کرد: رقمهاي قرارداد منتشر شده دروغ بود. اميدوارم با کساني که اين قراردادها را منتشر کردند، برخورد شود. آن ليست دروغ بود. اميدوارم کادر فني پرسپوليس اين مسئله را ثابت کند. شک نکنيد که ما يکسوم آن پولها را هم نگرفتهايم. با کساني که روي اين مسئله مانور دادند بايد برخورد کرد، ما که زورمان به آنها نميرسد.