نيلسون: دوشنبه از ايران ميروم

دروازه بان برزيلي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: اگر تيم آرامش داشت 6 هفته قبل از پايان ليگ قهرمان ميشديم.

نيلسون کوريا در خصوص نايب قهرماني پرسپوليس در ايران، اظهار داشت: همانطور که ميدانيد من ديگر با پرسپوليس قرارداد ندارم و قراردادم با اين تيم تمام ميشود. براي آينده نيز اصلا مشخص نيست چه اتفاقاتي خواهد افتاد، من با توجه به اتمام قراردادم روز دوشنبه از ايران ميروم و براي آينده بايد بنشينيم، ببينيم چه اتفاقي ميافتد.

به نقل از فارس، وي در پاسخ سؤالي که آيا دوست داريد در پرسپوليس بمانيد، گفت: من عاشق پرسپوليس و رنگ قرمز در ايران شدهام، پرسپوليس باشگاه بسيار بزرگي است، اين تيم طرفداران زيادي دارد و همچنين کساني که در اين باشگاه کار ميکنند، همه از بزرگان فوتبال ايران هستند، مثلا من عاشق رضا محمدي هستم، بچهاي با نيت پاک و بسيار خونگرم که از همبازي بودن با او لذت ميبرم.

نيلسون ادامه داد: من محمدي را دوست دارم، نميدانم اگر بروم چطور دلتنگيام را فراموش کنم يا بقيه دوستان ديگر، ولي کاري نميشود کار کرد، الان قراردادم در پرسپوليس تمام شده و بايد ببينيم در آينده چه اتفاقي پيش ميآيد.

نيلسون تاکيد کرد: روزهاي تلخ و شيرين زيادي را داشتم اما من در تيمي بازي ميکردم که يک مربي بسيار بزرگ داشت، بازيکنان هم هميشه در مقابل اينگونه مربيان بزرگ ميخواهند خود را ثابت کنند. شما ببنيد من در دوراني که در پرسپوليس بودم، افراد زيادي جابجا شدند و با افراد مختلف کار کردم که جا دارد از همه آنها تشکر کنم و به همه آنها خسته نباشيد بگويم.

نيلسون درباره مشکلات امسال پرسپوليس نيز گفت: ما مشکلات زيادي داشتيم و همين موضوع باعث شد تا پرسپوليس تمرکزش را از دست بدهد. اگر همه چيز دست به دست هم ميداد و آرام بود و بچهها شرايط عادي را داشتند، من مطمئن هستم 6 هفته قبل ما قهرمان ميشديم.

دروازهبان برزيلي پرسپوليس در پاسخ سؤالي که آيا اگر به تو پيشنهاد بدهند در پرسپوليس ميماني يا خير، گفت: انتخاب اول من هميشه پرسپوليس است اما بايد شرايط آماده باشد و پيش بيايد.

وي افزود: هميشه در زندگي دروازهباني مسائل ريز و درشت ديده ميشود، روز خوب و يا روز بد هم دارد. اما در کل خيلي خوشحالم باوجود اتفاقاتي که در بازي با راهآهن افتاد، براي من امسال پايان خوبي داشت، هرچند که دوست داشتم ما قهرمان شويم.

نيلسون درباره طلبش از پرسپوليس گفت: من کاري نميتوانم درباره طلبم انجام دهم، بايد ببينم باشگاه چه تصميمي ميگيرد. من تهديد و شکايت را به فيفا و جاهاي ديگر اصلا دوست ندارم. دوست دارم با صحبت با پرسپوليسيها همه چيز به خوبي و خوشي تمام شود به همين دليل زمان لازم را دادهام تا مشکلات موجود با صحبت حل شود. اميدوارم که اين اتفاق بيفتد.

دروازهبان برزيلي پرسپوليس در پايان خاطرنشان کرد: اميدوارم هواداران از من راضي باشند، بدجوري عاشق و شيفته اين هواداران شدم و باور کنيد آرزوي قلبيام اين بود که اگر امسال قهرمان نميشديم حداقل سهميه را بگيريم. پرسپوليس تيم بزرگي است و ثانيهها و دقيقههاي حضورم در پرسپوليس را فراموش نميکنم. از همه هواداران تشکر ميکنم که همراه من بودند، اگر قسمت شد دوباره پيراهن بزرگ پرسپوليس را ميپوشم و اگر هم قسمت نشد، هميشه بدانيد که دل من با اين تيم است و ياد و خاطره اين تيم را در دل زنده نگه ميدارم. مطمئن باشيد هميشه پيگير وضعيت پرسپوليس خواهم بود و اميدوارم در آسيا پرسپوليس بتواند بدرخشد، همچنين براي دوستانم در تيم ملي ايران هم آرزوي موفقيت و سربلندي دارم. البته تکليف من و پرسپوليس در آينده مشخص ميشود ولي من دوشنبه بايد از ايران بروم و به همين دليل هم دلم براي هواداران تنگ ميشود و هم خوشحالم که خانوادهام را ميبينم.