شرايط حضور منتظري در تيم ملي سخت شد


سرمربي ترک تبار تيم ام صلال قطر تهديد کرد در صورتي که بازيکن ايراني اين تيم، اردوي امصلال را ترک کند، از سمت هدايت اين تيم استعفا خواهد کرد.

بولت اويگون ترکيهاي که پس از نتايج ضعيف ام صلال در اواسط فصل گذشته ليگ قطر به عنوان سرمربي اين تيم انتخاب شده و توانست امصلال را از قعر جدول جدا کرده و در پايان فصل تا رتبه هفتم جدول بالا بياورد، تهديد کرده است در صورتي که پژمان منتظري، مليپوش ايراني اين تيم قطري براي برگزاري اردوي تيم ملي آفريقاي جنوبي، اردوي ام صلال را ترک کند، از سمت هدايت امصلال استعفا خواهد کرد.

به نقل از فارس، اين در حالي است که شنيده مي شود رئيس باشگاه امصلال و حتي مسئولان فدراسيون قطر در پاسخ به نامه مسئولان فدراسيون فوتبال براي پيوستن منتظري به تيم ملي، موافقت خود را اعلام کرده بودند.

پيش از اين باشگاه الاهلي قطر با وجود خداحافظي مجتبي جباري از تيم ملي ايران، با همراهي اين بازيکن با تيم ملي موافقت کرده بودند که با وداع هميشگي جباري از تيم ملي، اين موضوع نيز منتفي شد.