تعيين تکليف هيئت مديره قرمزها تا10روز آينده

اميررضا خادم گفت: تا 10 روز آينده تکليف هيات مديره و وضعيت اسپانسر باشگاه پرسپوليس مشخص خواهد شد.

مسئول رسيدگي به واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس درباره نشست مشترک وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت ورزش و جوانان در رابطه با واگذاري اين باشگاهها اظهار کرد: امروز نشست بسيار خوبي با سازمان خصوصي سازي داشتيم و به جمع بندي رسيديم. از باني اين نشست و سازمان خصوصي که قرار است در جهت اداره تيم، پيدا کردن اسپانسر براي فصل 93- 94، تعيين تکليف وضعيت باشگاه و واگذاري که با ما همفکري و همکاري ميکند تشکر دارم.

به گزارش ايسنا، او ادامه داد: قرار است در يک کميته مشترک به نتايج خوبي برسيم و در جهت فراهم شدن شرايط براي واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس حرکت کنيم. نشست امروز بسيار خوب بود و فکر ميکنم در آينده نتايج آن را خواهيم ديد.

مسئول رسيدگي به واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در پاسخ به اين پرسش که اين کميته مشترک شامل چه کساني است؟ تاکيد کرد: نمايندگاني از وزارت اقتصاد و وزارت ورزش و يکي، دو نهاد نظارتي در اين نشست حضور خواهند داشت.

خادم در پاسخ به اين پرسش که وضعيت هيات مديره و اسپانسر پرسپوليس چه زماني مشخص ميشود؟ يادآور شد: رايزنيهاي جدي خواهيم داشت تا روند واگذاري باشگاهها به مشکل بر نخورد و به تاييد سازمان خصوصي سازي برسد. اگر مانند شب عيد بد قول نشويم يک هفته تا 10 روز آينده تکليف باشگاه پرسپوليس از نظر هيات مديره و تامين منابع مالي روشن خواهد شد.

او همچنين درباره وضعيت باشگاه استقلال به ايسنا، گفت: روز گذشته قراردادهاي استقلال از طرف حسابرسان مالي در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است. حسابرسان تا پايان اين هفته تکليف وضعيت مالي باشگاه استقلال هم روشن ميکنند. پس از آن هم درباره هيات مديره و منابع مالي براي فصل آينده استقلال تصميم ميگيريم.