محمد قاضي بازيکن تيم استقلال در کنفرانس خبري پيش از ديدار مقابل الشباب اظهار داشت: بازي سختي مقابل الشباب در پيش داريم و پيروزي در اين ديدار ميتواند ما را اميدوار کند.

به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت رسمي باشگاه استقلال، محمد قاضي بازيکن تيم استقلال در کنفرانس خبري پيش از ديدار مقابل الشباب اظهار داشت: بازي سختي مقابل الشباب در پيش داريم و پيروزي در اين ديدار ميتواند ما را اميدوار کند. بايد بازي خوبي از خود به نمايش بگذاريم تا بتوانيم سه امتياز را کسب کنيم.

وي در مورد تقابل نمايندگان تيمهاي ايراني و عربستاني گفت: تقابل نمايندگان ايران و عربستان هميشه قشنگ بوده همانطور که ميدانيد ما در بازي رفت به ناداوري باختيم. اين در حالي بود که آن سه امتياز براي ما مهم بود. تلاش ميکنيم با ارائه يک بازي خوب و منطقي با پيروزي به ايران بازگرديم.