پرسپولیسیها نیوز : مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: من 50 درصد از پول بازیکنان را دادم و اگر لازم باشد مدارک را منتشر خواهم کرد.

محمد رویانیان در واکنش به افشای چکهای برگشت خورده از سوی برخی بازیکنان و خودروی محمد پنجعلی و برخی اظهارات بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت: همانطور که میدانید من از 20 آذر 1392 از هیأت مدیره پرسپولیس برکنار شدم و دیگر سمتی در این باشگاه نداشتم پس نمیدانم چرا برخیها به دنبال این هستند که هنوز هم همه چیز را به من ربط بدهند.


وی افزود: بالاخره پس از من هم هیأت مدیره و مسئولانی در آن باشگاه بودهاند که باید طلبها را پرداخت کند من پس از اینکه از هیأت مدیره برکنار شدم دیگر بدهیها چه ربطی به من دارد که من بخواهم آن را پرداخت کنم. من حدود سه ماه است که سمتی در پرسپولیس ندارم اما باز هم آقایان چکها و برخی اتفاقات را در رسانه ملی مطرح میکنند و آن را به من ربط میدهند.


رویانیان تاکید کرد: آقایان از تلویزیون که نمیشود حساب و کتاب کرد. اگر طلب دارید مثل استقلالیها به باشگاه بروید و یا در کمیته انضباطی آن را پیگیری کنید. این چه کاری است که جدیداً یاد گرفتهاید!


مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: البته فکر کنم همه چیز تقصیر من است که با توجه به اینکه سمتی در تیم ندارم اما میخواهم کار اینها را پیگیری کنم مثل اینکه خودشان دوست ندارند دیگر کارها و طلبشان را پیگیری کنم و با این کارها عدم تمایل خود را نشان دادهاند. نمیدانم چرا اینها متوجه نمیشوند که من با پروین نشستهام لیست را تهیه کردهام و بدهی و طلبها را حساب و کتاب کردم و همه چیز را شفاف مشخص کردهایم تا بازیکنان به حقشان برسند.


وی در مورد اظهارات پنجعلی نیز گفت: شما بگویید در مورد پنجعلی چه بگویم؟! نمیخواهم دربارهشان حرفی بزنم اما من واقعاً متأسفم که این حرفها و اتفاقات درباره خودروی داده شده به ایشان مطرح میشود، نمیخواهم پاسخ پنجعلی بزرگ را بدهم، فقط به ایشان نصیحت میکنم بداند که باید از کدام طریق مسائل مالی را پیگیری کند و مثل برخی بازیکنان عمل نکند.


رویانیان تاکید کرد: من فقط ماندهام این را بدانم چرا بازیکنانی که چک دارند و به قول خودشان برگشت خورده آن را به باشگاه و کمیته انضباطی نمیبرند تا شکایت کنند و چکهایشان را در رسانهها دستشان گرفتهاند. چکهایی که اصلا به من ربطی ندارد و من مقصر نیستم. اگر بخواهند این کار را ادامه دهند آن موقع من هم حرفهایی میزنم که به نفع بازیکنان نیست. این هم شده مثل کار اعتصابشان، بازیکن باید روی کار خود و حرکاتش دقت نظر داشته باشد. با یک یا دو چک برگشت خورده که آن را در رسانهها نشان میدهند، میخواهند به کجا برسند؟ اصلاً این موضوع دیگر پیگیریاش به من ربطی ندارد و هرکس دوست دارد، هر کاری را انجام دهد.


مدیرعامل سابق قرمزپوشان تأکید کرد: من با تمام وجودم تلاش میکردم که مشکل بازیکنان را حل کنم تا همه چیز باز نشود بالاخره مدیران دیگر هم بدهی گذاشتهاند اما آقایان همه چیز را رسانهای کردند که نباید این کار را انجام میدادند. از الآن به بعد هم اگر طلبی دارند به کمیته انضباطی بروند و شکایت کنند و نمیخواهد دنبال این مسئله باشند که در رسانه ملی یکی بگوید یک ریال پول ندارم و یکی بگوید که نان شب نداریم که بخوریم، این چه کاری است که در رسانه ملی انجام میدهید! حالا با این کار من از 20 آذرماه از باشگاه کنارهگیری و خداحافظی کردم و در هیأت مدیره پستی ندارم، هر کاری میخواهید برای گرفتن پولتان انجام دهید.


وی افزود: البته نمیخواستم این حرف را بزنم؛ من 50درصد پول بازیکنان را داده ام از همه آنها امضاء دارم و اگر لازم باشد همه چیز را منتشر میکنم. چکی هم اگر مانده به من مرتبط نمیشود و متعلق به بعد از من است. آقایان به کمیته انضباطی بروند و از آن شکایت کنند من هم وقتی به این باشگاه آمدم میلیاردها بدهی داشت اما به رسم معرفت بعد از رفتنم میخواستم پیگیریهای لازم را برای رفع مشکلات انجام دهم اما حالا که چکها را دستشان گرفتهاند و آنطور در رسانه مسائل را مطرح میکنند بروند و پولشان را بگیرند.چون اقایان دوست دارند به جای دریافت پولهایشان در رسانه خود را نشان بدهند.