عبدالله کرمي گفت: بازيکنان فولاد با وجود خستگي زياد اجازه خودنمايي به الجيش ندادند.

عبدالله کرمي مدافع تيم فولاد خوزستان در خصوص عملکرد اين تيم در اين بازي گفت: با کمک خداوند توانستيم بازي بسيار خوب و زيبايي را به معرض نمايش همگان بگذاريم.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با اشاره به خستگي تيم فولاد در هفتهاي گذشته و اين هفته گفت: بچهها توانستند بر خستگي خود غلبه کنند و اجازه هيچ گونه برنامه ريزي تاکتيکي را به تيم الجيش ندادند.

وي در ادامه از تمامي هواداران تشکر و گفت: تا زماني که نفسهاي گرم هواداران ما را ياري کند از دويدن و تلاش براي خوشحال کردن آنها ذرهاي دريغ نخواهيم کرد.

ايوب والي بازيکن شماره 4 تيم فولاد خوزستان نيز در خصوص بازي اين تيم در مقابل تيم الجيش قطر گفت: تيم قطري بسيار تيم با مهره و خوبي بود که ما با عنايت خداوند توانستيم سه امتياز اين بازي را به خوبي کسب نماييم.

وي در ادامه گفت: گلي که در نيمه اول دريافت نموديم براساس خستگي بازيکنان بود که خدا را شکر توانستيم بر اين خستگي غلبه نماييم. هرچه در توان داشته باشيم براي نتيجه گرفتن تيم فولاد خواهيم گذاشت. عزم خود را براي حضور پرقدرت در مرحله بعدي جزم کرده ايم که اميدواريم خداوند و هواداران عزيز همچنان ما را ياري بفرمايند.