پرداخت طلب کارواليو تا 48 ساعت ديگر

پس از جلسه امروز در باشگاه پرسپوليس تصميم گرفته شد که درخواست فيفا مبني بر پرداخت 7500 فرانک سوئيس بابت پرونده کارواليهو تا 48 ساعت آينده پرداخت شود.

فيفا در نامهاي به باشگاه پرسپوليس اعلام کرد که بايد 7500 فرانک سوئيس بابت پرونده کارواليهو دستيار وينگادا به فيفا و مربي قرمزپوشان پرداخت کند و حتي پرسپوليسيها را تهديد به کسر امتياز و سقوط به دسته پايين تر کرد.

به نقل از فارس، از همين رو امروز جلسه فوقالعاده پروين، منتقمي و برخي از مسئولان باشگاه پرسپوليس برگزار شد و در نهايت با دستور پروين قرار شد تا 48 ساعت آينده 7500 فرانک سوئيس به حساب فيفا پرداخت تا پرونده اين نامه هم بسته شود.