سيدصالحي: براي من فقط موفقيت تيم مهم بود

فصلي که گذشت براي پرسپوليس فصل پرحاشيه اي بود و البته پر تنش که هرچه بود بالاخره با نايب قهرماني پرسپوليس تمام شد.

با مهاجم 6گله پرسپوليس در مورد فصلي که گذشت و آينده فوتبالي اش صحبت کرديم که مصاحبه ورزش سه با اين بازيکن را در اينجا ميخوانيم:

نظرت در مورد فصلي که گذشت؟

فصل خيلي خوبي بود با سختي و شيريني و هرچه بود گذشت فقط خدارا شاکريم که عيدي به هواداران پرسپوليس داديم و سهميه آسيايي را به آنها هديه داديم.

نقش حاشيه در قهرمان نشدن پرسپوليس؟

خب حاشيه ها نقش داشت و دخيل بود اما بازهم خواست خدا بود و قسمت ما نايب قهرماني بود.

آقاي گل شدن در پرسپوليس؟

من انتظار بيشتري داشتم از خودم اما خب شرايط خاصي داشتيم و من هم فقط به فکر تيم بودم نه خودم و اميدوارم کادر فني و هواداران از من راضي بوده باشند.

مشکلات مالي پرسپوليس؟

واقعاً اين مشکلات خيلي ما رو اذيت کرد انشالله مسئولين اين مشکلات رو حل کنند تا بچه ها به حق و حقوقشان برسند.

چند درصد گرفتي؟

مبالغ زيادي نگرفتيم و دريافتي ما کمتر از ساير تيمها بوده است.

بازي نکردن در چند بازي انتهاي فصل؟

علت خاصي نداشت من 26 هفته فيکس بازي کرده بودم و اين هم نظر آقاي دايي بود و براي من هم موفقيت تيم مهم بود و تمام فکر و ذکرم موفقيت تيم بود.

شائبه پاس ندادن به سيد صالحي؟

من اعتقاد ندارم و فکر مي کنم روزي دست خداست و هر اتفاقي که مي افتد خواست و اراده خداست.

فصل بعد؟

هر چيزي که قسمت باشد. انسان پرنده نيست ولي از پرنده بالنده تر است.

پيشنهاد خارجي؟

خب از کشورهاي عربي پيشنهاداتي هست اما بايد صبور بود و فکر مي کنم تصميم گيري زود است.