سيمئونه: روي کورتوئيس حساب خواهيم کرد

سرمربي اتلتيکو مادريد اعلام کرد که براي بازي مقابل چلسي روي دروازهبان اول تيمش حساب باز ميکند.

ديگو سيمئونه تأکيد کرد که اکنون نميخواهد به قهرماني احتمالي در لاليگا فکر کند و توجهش به ديدار سهشنبه مقابل چلسي در ليگ قهرمانان است. وي اظهار داشت: نميخواهم در اين باره حرف بزنم. هنوز سخت تلاش ميکنيم و بازي به بازي پيش ميرويم؛ هنوز کار زيادي در پيش داريم. چهار بازي در پيش داريم که حتما بايد در آنها به پيروزي برسيم و سه تاي آنها خارج از خانه است. هيچ يک از بازيکنان درباره فرصت ما براي قهرماني در لاليگا حرف نميزند و حتي فکرش را هم نميکند. آنها فقط بر روي تمرين کردن تمرکز کرده و به بازي با چلسي فکر ميکنند.

وي اعلام کرد که روي تيبات کورتوئيس، دروازهبان تيمش براي ليگ قهرمانان اروپا حساب باز ميکند و افزود: از آنجايي که کسي به من حرفي خلاف اين نزده، من روي او براي اين بازي حساب باز ميکنم.