شلیک شبانه به فوتبالیست ترک


اخبار ورزشی - شلیک شبانه به فوتبالیست ترکحادثه در حالی روی داد که تیم "فنرباغچه" در مسابقه داربی شرکت کرده بود. گزارش شده که "توره" از ناحیه پشت هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به نزدیک ترین بیمارستان انتقال یافته است.
"گوخان توره" فوتبالیست تیم فوتبال "بشیکتاش" به همراه پنج نفر دیگر همراهانش یکشنبه شب در باشگاهی شبانه در شهر استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفتند.

به گزارش "تدبیر"، روزنامه "حریت" با اعلام این خبر افزوده است:"این شش نفر در جریان تیراندازی از سوی فردی مسلح مجروح شده اند. این حادثه در حالی روی داد که تیم "فنرباغچه" در مسابقه داربی شرکت کرده بود. گزارش شده که "توره" از ناحیه پشت هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به نزدیک ترین بیمارستان انتقال یافته است. باشگاه فوتبال "بشیکتاش" با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که "توره" ارتباطی با این حادثه تیراندازی نداشته است."

روزنامه "حریت" در ادامه این خبر افزوده است:"شاهدان اظهار داشته اند که تیراندازی پس از آن انجام که همسر ضارب به او گفته بود که از سوی مردی "مو قرمز" مورد تعرض قرار گرفته است. در میان مجروح شده ها نام "جان ایپکچی" عضو کمیته ارتباطات باشگاه "بشیکتاش" و "تانر یالچین" فوتبالیست آن تیم به چشم می خورد.
اخبار ورزشی - تدبیر