مجید صالح از سرمربیگری تیم فوتبال سایپا کنار گذاشته و مجتبی تقوی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.