مربي رئال مادريد و ميلان در کادر فني تيم مليمربي سابق تيمهاي رئال مادريد و ميلان به کادر فني تيم ملي فوتبال کشورمان ملحق شده است.به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، برونو ماسياتي که در اردوي آفريقاي جنوبي به کادر فني تيم ملي فوتبال کشورمان اضافه شده است، عنوان کرد: از 12 سال پيش کار با باشگاه فلامينگوي برزيل را شروع کردم و پس از آن به باشگاه رئال مادريد رفتم و به مدت 3 سال در آنجا به عنوان فيزيوتراپ ورزشي و مربي آناليز عملکرد فيزيکي (Performanc Coach) بازيکنان فعاليت داشتم.

وي افزود: با رونالدو بازيکن سابق تيم ملي برزيل و چند بازيکن ديگر کار کردم و در ادامه به تيم آث ميلان رفتم. در حال حاضر در باشگاه کورينتيانس برزيل و تيم ملي ايران به عنوان فيزيوتراپ ورزشي و مربي آناليز عملکرد فيزيکي فعاليت دارم.

مربي آناليزور عملکرد فيزيکي بازيکنان تيم ملي فوتبال کشورمان در خصوص شرح وظايفش در تيم ملي، گفت: نظر کيروش اين بوده که با تخصصي که من در اين زمينه دارم در قسمت ريکاوري و همينطور آناليز عملکرد بازيکنان در حين تمرين به تيم ملي اضافه شوم. به دليل اينکه تعداد روزهاي زيادي در اردوي آفريقاي جنوبي و بعد از آن اتريش و برزيل خواهيم بود، بسيار حائز اهميت است که در دو محور، ارزيابي عملکرد بازيکنان در طول تمرين و همين طور بحث ريکاوري با دقت تمامي بازيکنان را زير نظر بگيرم تا تيم به آمادگي کامل برسد.

ماسياتي درباره شرايط کنوني تيم ملي فوتبال کشورمان در اردوي آفريقاي جنوبي اظهار داشت: همه بازيکنان و کادر فني تيم ملي در اين مدت شرايط خوبي داشتهاند، به خصوص بازيکنان که با انگيزه بالا در حال آمادهسازي براي بازيهاي جام جهاني هستند و شور و اشتياق زيادي در آنها ميبينم.

مربي تيم ملي فوتبال کشورمان در پايان گفت: اردوي آفريقاي جنوبي ابتداي اين مسير است. ما بعد از اينجا اردوهاي ديگري نيز پيش رو داريم. مطمئناً با انجام تستها و آناليزهاي مختلف مسير روبه جلو و تاثيرگذاري را انتخاب خواهيم کرد که تمامي بازيکنان بتوانند در بالاترين شرايط آمادگي پا به برزيل بگذارند.