کفاشيان: بازيکنان هم مثل هنرپيشهها هستند


رئيس فدراسيون فوتبال گفت:ما براي حفظ کيروش نيازمند بودجه هستيم که متأسفانه در حال حاضر مبلغي که وي خواسته در حد توان ما نيست.


علي کفاشيان در پايان ديدار با وزير ورزش و امور جوانان در خصوص اين جلسه که با حضور تمام روساي فدراسيونها برگزار شد، اظهار داشت: جلسه خوبي بود که در آن رهنمودهاي وزارت ورزش را گرفتيم و سعي ميکنيم آنها را در برنامه هاي خود اجرا کنيم مهمترين موضوعي که در جلسه امروز مطرح شد اين بود که به اندازه جيبمان خرج کنيم و توازن را برقرار کنيم.

به نقل از فارس، وي در خصوص شرايط تيم ملي در آستانه مسابقات جام جهاني، خاطرنشان کرد: براي برزيل هيچ مشکلي نداريم. تيم ملي از اردوي اتريش کامل خواهد شد و با حضور تمام بازيکنان تمريناتش را پيگيري خواهد کرد.مليپوشان در اردوي اتريش چند بازي تدارکاتي هم برگزار ميکنند و با امادگي کامل به جام جهاني اعزام خواهند شد.

کفاشيان در خصوص تمديد قرارداد کار با کيروش سرمربي تيم ملي، تصريح کرد: از مذاکره وي با باشگاه منچستر خبر ندارم اما وي اعلام کرده که به اندازه پولمان تعهد ايجاد کنيم و مانند برخي از باشگاهها تعهدات بيش از حد ايجاد نکنيم. ما براي حفظ کيروش نيازمند بودجه هستيم که متأسفانه در حال حاضر مبلغي که وي خواسته در حد توان ما نيست. ما اين مشکلات را گزارش کردهايم و خواستار بودجه خاص شدهايم که اگر به ما بدهند قرارداد کيروش را تمديد ميکنيم.

وي افزود: پيش از اين قرارداد کيروش 1.5 ميليون دلار براي خودش و يک ميليون دلار براي دستيارانش بود که در حال حاضر ما اين مبلغ را نداريم تا قرارداد وي را تمديد کنيم و با محدوديت همراه هستيم قطعا اگر بودجه افزايش پيدا کند سعي ميکنيم تمام برنامهها را اجرا کنيم و بر اساس بودجه پيش برويم. کيروش براي تمديد قراردادش 2 ميليون و 800 هزار دلار به تنهايي براي خودش ميخواهد که اين مبلغ منطقي نيست و ما نميتوانيم آن را پرداخت کنيم.

کفاشيان در مورد اينکه وزير ورزش در ديدار امروز با بيان جملهاي سعي کرد که انتقادش را نسبت به صحبتهاي کفاشيان مبني بر اينکه دستمزد فوتباليستها زياد نيست بيان کند، تصريح کرد: من مخالف پايين آمدن دستمزدها نيستم اما اگر ميانگين پولي که فوتباليستها دريافت ميکنند را در نظر بگيريم متوجه ميشويم که اين ميانگين زياد هم بالا نيست. ما در طول سال گذشته 7 هزار مسابقه برگزار کرديم و قطعا فوتباليستهاي زيادي در اين مسابقات حضور داشتند که برخي از آنها قراردادشان تا 5 ميليون هم بوده است.

کفاشيان ادامه داد: تعداد فوتباليستهايي که قرارداد ميلياردي دارند انگشتشمار است و براي مقايسه مبلغ قرارداد فوتباليستها با ساير مشاغل بايد ميانگين قراردادها را در نظر گرفت. من معتقدم در صنف پزشکان 97 درصد آنها مبالغ پايين دريافت ميکنند و تعداد پزشکاني که پول زيادي ميگيرند کم است.

وي در خصوص اينکه گفته ميشود پولي که به فوتباليستها داده ميشود بيتالمال بوده و از منابع دولتي تأمين ميشود، تصريح کرد: اگر دولتيها ميگويند هزينه کردن در فوتبال زيادي است آن را قطع کنند و فوتبال را تعطيل کنيم اما من فکر ميکنم فوتبال هم يکي از نيازهاي جامعه است. اگر فوتبال داخلي را تعطيل کنيم و بنشينيم و فقط فوتبالهاي خارجي را از تلويزيون تماشا کنيم خوب است؟

رئيس فدراسيون فوتبال افزود: من يک سوال از شما دارم. بودجه ساخت فيلمهاي سينمايي و سريالها از کجا تأمين ميشود؟ قطعا از صدا و سيما و شايد برخي مواقع منابع دولتي. ما هم هنرپيشه هستيم براي مثال آندو تيموريان يک هنرپيشه است که در زمين فوتبال نقش بازي ميکند. چرا اين بازيگر بايد مبلغ قراردادش پايينتر از هنرپيشههاي سينما باشد؟ به نظر من ميارزد که اين پولها را به بازيکنان بدهيم.چرا که برخي از آنها پيشنهاد 4 ميلياردي داشتند و ما از آنها خواستيم که با دريافت 2 ميليارد در ايران بازي کنند اگر کسي ناراحت است از سال آينده هر کس پيشنهاد داشت اجازه ميدهيم برود.

وي در مورد حضور رحمان احمدي دروازهبان سپاهان در اردوي آفريقاي جنوبي خاطرنشان کرد: هيچ کدام از سپاهانيها خط نخوردند. ما پيش از اين قرار گذاشته بوديم دو باشگاه که از مسابقات آسيايي حذف شدهاند بازيکنانشان در اختيار تيم ملي قرار بگيرند که اين اتفاق براي استقلال و تراکتورسازي افتاد. از طرفي فولاد خوزستان هم صعودش به دور بعد قطعي شده بود و بازيکنانش را در اختيار تيم ملي قرار داد و در اين بين تنها سپاهان بود که بازي حساسي در پيش داشت و قرار شد بازيکنان مليپوش در ترکيب سپاهان بمانند.کادر فني سپاهان گفته بود که در بازي برابر نماينده عربستان نميخواهد از حضور رحمان احمدي استفاده کند و به همين دليل اين بازيکن با اجازه فدراسيون و کادر فني سپاهان به آفريقاي جنوبي رفت.

کفاشيان در خصوص تيم ملي اميد و حضور وينگادا در رأس کادر فني اين تيم گفت: وينگادا قرار است به ايران بيايد و دستياران ايراني و خارجي خواهد داشت. وي چند گزينه ايراني پيشنهاد داده که پس از آمدن به ايران شرايط آنها را بررسي کرده و گزينه نهايي را انتخاب ميکند.