پول دادرسي کارواليو را فردا پرداخت ميکنيم


قائممقام باشگاه پرسپوليس گفت: پول دادرسي پرونده کارواليو را فردا پرداخت ميکنيم.


بهروز منتقمي درباره عدم پرداخت 5500 فرانک سوئيس دادرسي پرونده کارواليو که قول داده بودند ظرف 48 ساعت پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: امروز چکي داشتيم اما بنا به دلايلي که زياد هم حاد نبود اين چک وصول نشد اما با حل مشکل، فردا پول را تهيه و با وصول شدن چک، هزينه دادرسي کارواليو را پرداخت خواهيم کرد.

به نقل از فارس، وي افزود: البته ما ميدانيم سريعتر بايد اين کار را انجام دهيم چون بالاخره رسيدن فرانک سوئيس به مقر فيفا نيز به دليل برخي مشکلات زمان ميبرد.