ايبراهيموويچ تا قبل از اتمام فصل باز خواهد گشت


سرمربي تيم فوتبال پاريسنژرمن باور دارد تا قبل از اتمام فصل جاري ليگ فرانسه زلاتان ايبراهيموويچ به ترکيب پاريسيها بازخواهد گشت.


در شرايطي که زلاتان ايبراهيموويچ چندي قبل دچار مصدوميت پا شد و از ترکيب اصلي پايتختنشينان بيرون رفت، شايعاتي در ارتباط با وي انتشار يافته که از پايان فصل جاري براي گلزن 32 ساله سوئدي حکايت دارد.

به نقل از فارس، البته لوران بلان، مسئول فني تيم، مقابل اين اخبار مجبور به واکنش شده است. وي اظهار داشت: آنچه مشخص بوده، اين نکته است که زلاتان تا قبل از اتمام فصل به ترکيب سنژرمن بازخواهد گشت. اين يک هدف حقيقي است. شواهد از وضعيت خوب وي براي بازگشت حکايت ميکنند.

در شرايط کنوني سنژرمن که با 79 امتياز صدرنشين ليگ فرانسه است 5 مسابقه تا پايان فصل در پيش دارد.