دولت پشت وزارت ورزش میایستد؟/ دانستن حق مردم است

" شفافیت طلبی" وزارت ورزش حلقهای است که تنها با ورود وزارتخانههای " صنعت ، معدن و تجارت" و " نفت" کامل میشود و بدون حضور آنها، دولت بازندهی بزرگ عرصه شفاف سازی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اواخر فصل سیزدهم لیگ برتر فوتبال، وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفت اقدامات عملی برای شفاف سازی فضای فوتبال انجام دهد. از این رو در نخستین گام فهرست قراردادهای بازیکنان پرسپولیس به همراه ریز جزییات آنها منتشر شد و در ادامه این روند ریز قراردادهای استقلالیها هم افشا شد.این دو اقدام پیاپی جنجال رسانهای زیادی به پا کرد و باعث شد که افراد مختلف از بازیکن و مربی گرفته تا مدیران و کارشناسان در این باره اظهار نظر کنند.برخی از اظهارات در راستای حمایت از این اقدام بود و برخی دیگر هم علیه آن مطرح شد اما آن چه مسلم است در هفتههای اخیرکه بحث شفاف سازی فوتبال نقل محافل ورزشی شده است، استقبال زیادی از این کار صورت گرفته به گونهای که مردم و مسئولان در اظهار نظرهایشان اقدام وزارت ورزش و جوانان را کاری بسیار خوب و پسندیده و در درجهای بالاتر لازم و ضروری دانستند.وزارت ورزش اقدام خوبی را شروع کرد و نشان داد که دولت قصد دارد تغییرات اساسی در فضای فوتبال ایران ایجاد کند. در ادامه این فعالیتها همچنین اعلام شد که قرار است در فصل جدید لیگ برتر محدودیتهای خاصی برای جذب بازیکن و مبلغ قراردادها برای استقلال و پرسپولیس اعمال شود.پرسپولیس و استقلال فعلا متعلق به وزارت ورزش هستند و هر چند امیر رضا خادم، معاون وزیر ورزش و مسئول خصوصیسازی این دو باشگاه گفته که آنها زیر مجموعهی وزارت اقتصاد قرار گرفتهاند تا خصوصی شوند. اما قطعا مسئولیت بستن این تیمها و آماده کردنشان برای فصل چهاردهم لیگ برتر بر عهده وزارت وزش است.وزارت ورزش عزم جدی دارد که جلوی هزینههای زیاد و پرداختهای کلان دراستقلال و پرسپولیس را بگیرد و این کار یعنی این دو تیم برای فصل نقل و انتقالات پیشرو محدودیتهایی خواهند داشت.اقدام وزارت ورزش و دولت تا به این جا بسیار خوب و ضروری بود اما آزمون اصلی از این لحظه به بعد شروع میشود. هیات وزیران همان طور که در بعضی موارد در جلسات خود دربارهی فوتبال و وضعیت آن بحث میکنند باید با اتخاذ تصمیم جمعی به وزارت ورزش کمک کنند تا تغییر لازم را در فضای فوتبال ایجاد کنند.هم اکنون وزارت خانههای " ورزش و جوانان" ، " نفت" و " صنعت، معدن و تجارت" در لیگ برتر تیمداری میکنند که البته سهم صنعتیها بسیار بیشتر از سایرین است. ضمن اینکه برخی از تیمهای فوتبال هم نظامی هستند.در شرایط کنونی که حسابهای استقلال و پرسپولیس شفاف شدهاند، هواداران پرشمار این دو تیم، کارشناسان و اهالی فوتبال به حق میپرسند که چه زمانی قراراست حسابهای سایر باشگاهها شفاف شوند؟*صنعتیها به هوش باشندآن طور که خبرها مشخص است، وزیر صنعت، معدن وتجارت هم مانند همتای ورزشیاش بر لزوم شفافسازی در فوتبال تاکید دارد اما این که چقدر برای این کار جدیت به خرج دهد معلوم نیست. تنها اقدامی که ثابت میکند این وزارتخانه مهم و بزرگ با ورزشیها هم راستا است و واقعا خواهان شفافیت مالی زیر مجموعههایش است، این که مانند وزارت ورزش و جوانان، قراردادهای باشگاههای زیر مجموعهاش را منتشر کند.همچنین نکته مهم دیگری که وجود دارد، فصل نقل و انتقالات لیگ برتر است. اگر وضعیت فوتبال ایران به همین شکل پیش برود، استقلال و پرسپولیس بازنده بزرگ رقابت جذب بازیکن خواهند بود، هر چند تیمهای صنعتی اگر تا آن روز در راستای شفافیت گام بر نداشته باشند ومحدودیت هزینه را مانند سرخ آبیها اعمال نکرده باشند، بیشک بازنده اصلی از دید مردم و اهالی فوتبال خواهند بود.*دانستن حق مردم استهر چقدر هم که گفته شده قراردادها محرمانه هستند و افشای آنها عمل درستی نیست، تنها یک پاسخ برایش کافی است و آن اینکه تا وقتی دست تیمهای فوتبال در جیب یبتالمال است، مردم حق دارند که بدانند پولهایشان کجا و چگونه خرج میشود و احدی حق ندارد این حق مسلم را از مردم دریغ کند.ضمن این که فوتبال ایران تنها به اسم حرفهای شده و هنوز تا حرفهای شدن فاصله زیادی دارد. تا زمانی که یک فوتبالیست به اصطلاح حرفهای که به قول خودش پول حرفهای میگیرد معتقد است که باشگاه حق کنترل زندگی او را ندارد و او هر کاری که دلش میخواهد را- از گردش شبانه و قلیان تا ...- میتواند انجام دهد، حق ندارد از حرفهای شدن و پول حرفهای گرفتن حرف بزند.در اروپا و کشورهای پیشرفته از نظر فوتبال، وقتی به بازیکن پول حرفهای میدهند، تمام ارکان زندگی او از تفریح و خواب و خوراک او گرفته تا ساعت و میزان تمرین، کنترل میکنند تا از پولی که پرداخت کردهاند بهترین استفاده را ببرند.*دولت برادریاش را ثابت کنددولت اگر واقعا دربارهی شفافسازی مالی فوتبال صادق است، باید مسیری را که وزارت ورزش شروع کرده و امروز با تقدیر 153 نماینده مجلس روبهرو شده به اتمام برساند. قطعا مردم اخبار را پیگیری میکنند و خوب میدانند که چه کسی راست میگوید و چه کسی ...
.