درخشان: دست و پای پروین را بستند و گفتند مدیریت کنپیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بحث مدیریت در باشگاه پرسپولیس همیشه حرف و حدیث داشته اما این بار دست و پای پروین را بستند و گفتند مدیریت کن
حمید درخشان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ابتدا در خصوص صحبتهای پروین و دایی در جلسه با امیر خادم که در رسانهها مطرح شده، گفت: من درباره این جلسه و اتفاقات آن ترجیح میدهم حرفی نزنم. بالاخره پروین و دایی از جنس پرسپولیس هستند اما پروین به من لطف داشته که حرفهایی را درباره من زده است. من جوانیام را مجانی بدون هیچ منتی برای پرسپولیس بازی کردم چون پرسپولیس را عاشقانه دوست دارم. وی افزود: شنیدم جدیدا قرار است تغییراتی در باشگاه انجام شود اما من این حرف را میزنم. بحث مدیریت همیشه در باشگاه پرسپولیس حرف و حدیث داشته اما این بار خوب به پروین اعتماد نشد. دست و پای پروین را بستند و گفتند مدیریت کن که این کار معقول و صحیحی نیست. به نظرم باید دل خاک خوردههای فوتبال را نشکنیم و قدر آنها را بهتر بدانیم. درخشان ادامه داد: بلاتکلیفی در باشگاه پرسپولیس اصلا خوب نبود. به نظرم هر کسی جز پروین میآمد باز هم نمیتوانست کاری انجام دهد پس بهتر است مسئولان ورزش پروین را حفظ کند تا خدای ناکرده او حرمتش از بین نرود. وی در مورد شرایط پرسپولیس نیز گفت: امسال پرسپولیس نسبت به چند سال اخیر بسیار خوب کار کرد و اگر تمرکزش را از دست نمیداد قهرمان میشد. البته اگر این تیم تقویت شود راحت میتواند قهرمان شود. اگر بچهها فرصت بازی با راهآهن را از دست نمیدادند الان قهرمان بودند اما در مجموع عملکرد پرسپولیس بعد از مدتها خوب بود و باید هرچه سریعتر این تیم از وضعیت حال حاضر خارج شود.