تقدیر مجلس از وزارت ورزش برای شفافسازی در فوتبال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور از اقدام وزارت ورزش و جوانان برای شفافسازی قراردادهای فوتبال و جلوگیری از دلالبازی تقدیر کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این نامه که به امضای 153 نفر از نمایندگان رسیده به شرح زیر است:بدینوسیله ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اقدام اخیر وزارت ورزش و جوانان بر شفافسازی قراردادهای فوتبال و تاکید بر عدم ارتزاق ورزش حرفهای از بودجه کل کشور به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه در جلوگیری از دلالبازی در قراردادهای بازیکنان که باعث انزجار اهالی ورزش و مردم ورزشدوست نسبت به این موضوع گردیده است، تقدیر و تشکر مینماییم و مصرانه از دستگاههای ذیربط از جمله صدا و سیما،روزنامهنگاران و دستگاه قضا خواستار حمایت از ادامه حرکت اخیر وزارت محترم ورزش و جوانان هستیم و در این مسیر نیز مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را جهت هر گونه مساعدت به سالمسازی فضای ورزش کشور اعلام میدارد
.