راميرس 4 جلسه محروم شد


هافبک چلسي به خاطر ضربه زدن به صورت بازيکن حريف 4 جلسه از همراهي تيمش محروم شد.


در جريان ديدار تيمهاي چلسي و ساندرلند که به شکست دو بر يک آبيها انجاميد، راميرس با آرنج به صورت سباستين لارسن کوبيد اما از ديد داور پنهان ماند.

به نقل از فارس، پس از اين ديدار و بازبيني فيلمهاي مربوط به آن مشخص شد که راميرس به عمد چنين کاري را انجام داده است. از اين رو اتحاديه فوتبال انگليس وي را به خاطر اين عمل به تحمل چهار جلسه محروميت محکوم کرده است.

در بيانيهاي که در سايت اتحاديه فوتبال انگليس آمده اعلام شده راميرس انجام چنين کاري را پذيرفته و گفته که حرکت او بدون توپ بوده و پذيراي محروميت ناشي از آن است.