تا به حال هر سه گزارشگر اعزامی ایران به جام جهانی، بازیهای نهایی منجر به صعود کشورمان در مرحله مقدماتی را هم گزارش کرده اند.


به گزارش سرويس ورزشي جام نيوز، بدون تردید سقف آرزوهای همه گزارشگران تلویزیون ایران این است که همراه با تیم ملی کشورمان به یک دوره از مسابقات جام جهانی بروند. فعلا اما این همای سعادت هر هشت سال یک بار روی دوش گزارشگران محترم مینشیند.


در همین راستا و پس از آنکه 16 سال پیش جواد خیابانی راهی فرانسه شد و 8 سال قبل عادل فردوسیپور به آلمان رفت، حالا نوبت به مزدک میرزایی رسیده است تا با حضور در برزیل به آرزوی دیرینهاش برسد.

بر اين اساس حضور میرزایی در برزیل قطعی شده و سه بازی ما در جام جهانی 2014 را او گزارش خواهد کرد.

نکته جالب اینکه تا به حال هر سه گزارشگر اعزامی ایران به جام جهانی، بازیهای نهایی منجر به صعود کشورمان در مرحله مقدماتی را هم گزارش کردهاند؛ چنانکه خیابانی روی بازی ایران - استرالیا در ملبورن حرف زد، گزارش دیدار با بحرین در ورزشگاه آزادی به عادل رسید و مسابقه با کره جنوبی در اولسان هم به مزدک سپرده شد!