بنگر: از 2 تيم قطري پيشنهاد دارم


مدافع تيم فوتبال پرسپوليس گفت که 2تيم قطري به او پيشنهاد دادهاند.


محسن بنگر در مورد اينکه گفته ميشود او، سيد جلال حسيني و خلعتبري براي جدايي از پرسپوليس با علي دايي صحبت کردند، عنوان کرد: اصلاً چنين چيزي نيست، مگر دايي ايران بوده که ما با او صحبت کنيم؟ نميدانم اين اخبار از کجا منتشر ميشود.

به گزارش تسنيم، وي ادامه داد: در روزنامهها نوشتند من مسائل مالي را براي ماندن در پرسپوليس شرط کردم که اصلاٌ درست نيست. برخي رسانهها حالا که مليپوشان در ايران نيستند ميخواهند به ما فشار بياورند.

مدافع پرسپوليس ضمن بيان اين مسئله که از 2 باشگاه قطري پيشنهاد دارد، در مورد آينده خودش در اين تيم اظهار داشت: حرفهايي که ميزنم تهديد نيست بلکه حقيقت است. مگر فعلا تکليف باشگاه پرسپوليس مشخص است؟ الان من بايد براي ماندن در پرسپوليس با چه کسي حرف بزنم؟

بنگر درباره منتشر کردن عکسي در صفحه اجتماعي خود که در آن بازيکناني مانند حسيني، ماهيني، خلعتبري، پولادي، صادقيان و ... حضور دارند، تاکيد کرد: من عکس دوستانم را منتشر کردم چون دوست دارم باز هم در کنار هم بازي کنيم اما اول بايد بدانيم تکليف باشگاه به کجا کشيده ميشود؟

وي در واکنش به اين حضور قاسم حداديفر در پرسپوليس گفت: خدا کند قاسم به پرسپوليس بيايد؛ اما جواب ما را که بازيکن اين هستيم را نميدهند.

بنگر در مورد اينکه گفته ميشود سيد جلال حسيني به ليگ قطر ميرود، اظهار داشت: من از سيد جلال خبري ندارم و نميدانم چه کار کرده است.