مجري برنامه 90 به اتهامات مديرعامل سابق پرسپوليس مبني بر تهديد شدن براي حضور در اين برنامه واکنش نشان داد.محمد رويانيان امروز مدعي شد که عادل فردوسي پور وي را براي حضور در برنامه 90 تهديد کرده و فايل صوتي اين تهديد را نيز در اختيار دارد.

به گزارش فارس، فردوسي پور در واکنش به ادعاهاي مطرح شده گفت: از ادعاي دور از واقعيت آقاي رويانيان مبني بر تهديد ايشان براي حضور در برنامه 90 متعجب شدم. من هرگز در تماس هايي که خودجوش ضبط شده اند ايشان را براي حضور در برنامه 90 تهديد نکردم و در مکالماتم ادبيات تهديد آميز نداشتم. ممنون مي شوم فايل صوتي مبني بر تهديد بنده را پخش کنند.