كارلوس كي روش از ليست 37نفره اي كه روز دوشنبه براي تيم ملي اعلام كرده بود 11نفر را خط زد تا با دعوت از بازيكن جوان نفت تهران 27نفر را همراه با خودش به اردوي امارات ببرد. اين غربال 11نفره نكات جالب و بعضا عجيبي را در خود داشت.

1يعقوب كريمي بازيكن جديدي است كه در جمع 37بازيكن دعوت شده حضور نداشت اما به اين ليست اضافه شده است. كريمي سال گذشته بازيكن اميدهاي استقلال بود و امسال جزو خوب ها تيم نفت به شمار مي رود اما قطعا بهترين بازيكن اين تيم نيست. اگر كي روش شاگردان فركي را به چشم خريدار نگاه كرده باشد احتمالا بايد چهره هايي درخشان تر از كريمي هم به چشمش خورده باشند.

2-از جمع 6استقلالي دعوت شده در ليست اوليه 3نفر حذف شده اند كه حذف حمودي و زندي(با توجه به مصدوميتش) طبيعي به نظر مي رسيد. اما خط خوردن آرش برهاني كه اين روزها شرايط خوبي برخوردار است از نكات عجيب اين ليست است.

3-پرسپوليس همچنان بيشترين تعداد ملي پوش ها را دارد. از جمع سرخپوشان فقط 2نفر خط خورده اند و 5نفر همچنان در ليست حضور دارند. يكي از اين دو نفر مهرداد پولادي است كه بازيكن فيكس تيم بود و به علت دوري از ميادين بر نامش قلم قرمز كشيده شد.

4-دعوت از مهدي رجب زاده با 33سال سن نكته عجيب ليست اول بود كه ظاهرا حضورش براي خود كي روش هم هضم نشد چون نام او در ليست دوم نيست. اما ديگر دعوت شده تيم شيرازي يعني رضا حقيقي در ميان 27نفر حضور دارد و به يقين گمنام ترين چهره حاضر در اين جمع است.

5-در ليست اول 5دروازه بان حاضر بودند كه همه آن ها در ليست دوم هم حضور دارند. حضور 5دروازه بان در يك ليست 27نفره هم از اتفاقات جالب توجه محسوب مي شود.

6- از تيم صدرنشين ليگ، فقط و فقط يك نفر در ليست نهايي باقي مانده است.

7-و آخرين نكته؛ 11بازيكن خط خورده از تيم ملي روز دوشنبه دعوت شده و حدودا 48ساعت بعد بدون حتي يك جلسه تمرين از تيم ملي كنار رفته اند. اين دعوت 48ساعته در تيمي كه اصلا نفراتش دور هم جمع نشدند چه معنايي براي كارلوس كي روش و چه سودي براي تيم ملي ما در بر داشته است؟