اين اتفاق وقتي آغاز شد كه دايي مشغول خداحافظي و روبوسي با مهندس عابديني بود و فرشاد عباسي قصد داشت اين صحنه را ثبت كند...

در پايان جلسه كميته پيشكسوتان پرسپوليس، علي دايي با فرشاد عباسي عكاس مشهور ورزشي درگير شد. اين اتفاق وقتي آغاز شد كه دايي مشغول خداحافظي و روبوسي با مهندس عابديني بود و فرشاد عباسي قصد داشت اين صحنه را ثبت كند اما دايي كه گويا تمايلي به اين قضيه نداشت، با اين عكاس ورزشي درگير شد و مجادله اي بين اين دو درگرفت كه ماجرا با وساطت مهندس عابديني ختم به خير شد.
فرشاد عباسي همان عكاسي است كه صحنه درگيري دايي با ليدر پرسپوليس و چشم باد كرده مربي سابق پرسپوليس را به تصوير كشيده بود.
گفتني است در اين مراسم علاوه بر اعضاي كميته پيشكسوتان پرسپوليس، دكتر حسن غفوري فرد رئيس سابق سازمان تربيت بدني و حسن روشن، رئيس كميته فني استقلال هم حضور داشتند. روشن شب گذشته در جلسه حبيب كاشاني با سردبيران روزنامه هاي ورزشي نيز حضور داشت.