کفاشيان: کيروش مسابقه تدارکاتي جور ميکندرييس فدراسيون فوتبال با بيان اين که مبلغ 160 ميليارد تومان را بابت حق پخش تلويزيوني مسابقات به صداوسيما پيشنهاد داده است، تاکيد کرد: در صورتي که صداوسيما نسبت به بستن قرارداد جديد اقدام نکند، از پخش مسابقات جلوگيري خواهيم کرد.


علي کفاشيان درباره آخرين وضعيت حق پخش تلويزيوني مسابقات ليگ برتر عنوان کرد: امسال قرارداد ما با صداوسيما بابت حق پخش مسابقات ليگ برتر به اتمام رسيده است و براي پخش مسابقات از سوي صداوسيما در فصل آينده بايد قرارداد جديد امضا شود. اگر صداوسيما جلو نيايد و قراردادي را امضا نکند، اجازه پخش مسابقات را به آنها نخواهيم داد.

به گزارش ايسنا ، رييس فدراسيون فوتبال با بيان اين که رقم پيشنهادي ما به صداوسيما مبلغ 160 ميليارد تومان بابت حق پخش تلويزيوني بوده است، گفت: بايد با مسئولان صدا و سيما دراينباره جلسه بگذاريم و مذاکره کنيم. شايد در نهايت براي آنها تخفيفي هم قائل شويم. يکي، دو بار به ضرغامي نامه نوشتم تا تکليف اين قضيه روشن شود اما نميدانم تاکنون به چه علت پاسخي به ما ندادهاند.

وي درباره اين موضوع که قرار است تست دوپينگ در مسابقات فوتبال از فدراسيون گرفته شده و به نادو سپرده شود و اين که آيا اين برخلاف مقررات فيفا نيست، گفت: نه. به هيچ وجه غير قانوني نيست. طبق مقررات فيفا هم فدراسيون و هم نادو ميتوانند نسبت به گرفتن تست دوپينگ اقدام کنند. قبلا وزارت ورزش و جوانان اين اختيار را به فدراسيون داده بود اما اکنون در صحبتي که با دکتر سجادي داشتيم گفتهاند که شما عملکرد خود را در اين باره به ما اعلام کنيد. از آن طرف نادو هم درخواست داده تا گرفتن تست دوپينگ به آنها واگذار شود اما ما نيز خواهان اين هستيم که کماکان فدراسيون اين کار را انجام دهد، چرا که فدراسيون اين کار را بهتر انجام ميدهد. با اين اوصاف قرار است جلسهاي را در حضور سجادي داشته باشيم و هر تصميمي که ايشان بگيرد ما تابع آن خواهيم بود.

کفاشيان درباره احتمال برگزاري يک بازي تدارکاتي به جاي بازي مقابل موزامبيک نيز گفت: درباره علت لغو اين بازي اطلاعات دقيقي ندارم اما کيروش قرار شده خودش يک بازي جايگزين براي تيم ملي تدارک ببيند.

رييس فدراسيون فوتبال درباره ميزان رضايت کارلوس کيروش از اردوي آفريقاي جنوبي نيز خاطر نشان کرد: در صحبتي که با او داشتم از وضعيت اردو رضايت داشت. البته به تمام اهدافي که ميخواست در اين اردو نرسيد، چرا که تنها 50 درصد از بازيکنان را به همراه داشت. اميدوارم در آينده تيم ملي با شرايط بهتر و نفرات کامل اردوهاي خوبي را جهت حضور موفق در جام جهاني 2014 برزيل برگزار کند.