سخنگوي هيئت مديره باشگاه پرسپوليس از پيوستن عليرضا رحيمي به هيئت مديره اين باشگاه خبر داد.


حميد استيلي در پايان نشست امروز (دوشنبه) هيئت مديره باشگاه پرسپوليس اظهار داشت: با توجه به انتخاب آقاي رحيمي به عنوان مديرعامل باشگاه پرسپوليس ايشان به عضويت هيئت مديره باشگاه هم درآمد.

وي در ادامه از اضافه شدن فردي به نام طاهري به هيئت مديره باشگاه پرسپوليس خبر داد و تاکيد کرد اين کار براي اين صورت گرفته است که تعداد اعضاي هيئت مديره اين باشگاه فرد شود.