رضايت کيروش ازتمرينات تيم ملي درآفريقاي جنوبي


بازيکنان حاضر در اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال در آفريقاي جنوبي از رضايت کارلوس کيروش درقبال اجراي برنامه هاي خود در ژوهانسبورگ خبر دادند.


به نقل از فارس، بر اساس تصميم کادر فني تيم ملي، مليپوشان صبح امروز تمرينات بدن سازي خود را از سر گرفتند و بعدازظهر هم در مجموعه ورزشي «مودر فونتين» تمرينات تاکتيکي خود را ادامه خواهند داد.

احمد آل نعمه، بازيکن تيم نفت تهران با تأکيد بر رضايت کيروش از تمرينات تيم ملي در اردوي آفريقاي جنوبي گفت: سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان از اين اردو راضي است و بازيکنان نيز بسيار سرحال تمرين ميکنند.

آل نعمه همچنين با اشاره به اينکه کيروش بر روي تمرکز بازيکنان هنگام کارهاي تاکتيکي و تکنيکي و تمرينهاي بدنسازي آنها تاکيد زيادي دارد، افزود: رسيدن به هماهنگي در تمرينهاي تاکتيکي تيم ملي، هدفي است که کي روش آن را دنبال ميکند.

همچنين سوشا مکاني، دروازهبان باشگاه فولاد نيز در اين خصوص به خبرنگار واحد مرکزي خبر گفت: از زماني که تعداد بازيکنان تيم ملي به حد نصاب رسيده، دست کادر فني هم براي اجراي تمرينهاي تاکتيکي در زمين باز شده است.

با اضافه شدن 2 بازيکن تيم سپاهان به اردوي آفريقاي جنوبي، هم اکنون مليپوشان تمرينات بدنسازي و تاکتيکي خود را در ژوهانسبورگ دنبال ميکنند