کنفدراسيون فوتبال آسيا از هدايتي تجليل ميکند

کنفدراسيون فوتبال آسيا از عضو سابق هيئت مديره باشگاه پرسپوليس تجليل به عمل ميآورد.

در اقدامي جالب کنفدراسيون فوتبال آسيا قصد دارد از افرادي که در کارهاي خيرخواهانه اجتماعي و توسعه فوتبال گامهاي مثبت و به يادماندني برميدارند، تقدير و تشکر ويژهاي کند.

به نقل از فارس، به همين دليل کنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامهاي به فدراسيون فوتبال ايران اعلام کرده با توجه به تحقيقات انجام شده در ايران در نوامبر سال 2012 و همزمان با انتخاب برترينهاي آسيا از حسين هدايتي به دليل اقدامات و مشارکتهاي وي در توسعه فوتبال ايران و فعاليتهاي اجتماعي در کنار افراد ديگر مانند رئيس کارخانه هيونداي کره جنوبي تجليل و تقدير به عمل خواهد آمد.