رحمتي: کفاشيان گفت تو نامه را امضا کردي

دروازهبان تيم فوتبال استقلال گفت:اگر کفاشيان تمايل داشته باشد فايل هاي صوتي مکالمات او و خودم را در اختيار رسانهها قرار ميدهم.

سيد مهدي رحمتي در خصوص اظهارات علي کفاشيان مبني بر اينکه قرار بود رحمتي نامهاي را امضا کند که خود او حاضر به انجام اين کار نشد گفت:احتمالا آقاي کفاشيان يادش نمي آيد در مکالمات خود با من چه صحبت هايي را مطرح کرده است. در آن مقطع حساس و با توجه به اين موضوع که اگر اتفاقي افتاد بايد جواب رسانه ها و مردم را بدهم تلفنم را به صورت اتوماتيک روي ضبط مکالمات گذاشته بودم و خوشبختانه تمامي مکالمات آن روزها ضبط شده است.

به گزارش فارس، وي افزود: اگر آقاي کفاشيان تمايل داشته باشند يک آدرس ايميل در اختيارم بگذارند تا اين فايلهاي صوتي را در اختيارشان بگذارم و باز هم به مکالمات آن روزها گوش بدهند. اگر هم به صحبت هاي خود خيلي مطمئن هستند من فايل هاي صوتي را در اختيار رسانه ها قرار بدهم تا همه بدانند چه صحبت هايي با من انجام شده است.

دروازه بان تيم استقلال تاکيد کرد:آقاي کفاشيان! روزي که آقاي کيروش نامه درخواستي فدراسيون براي بازگشت ما را رسانه اي کرد مگر شما به من نگفتيد شما کار خودت را انجام داده اي و نامه را امضا کرده اي اما حالا کي روش يک نامه ديگر براي بازگشت تو به تيم ملي خواسته است؟ حتي شما گفتيد من از طرف شما به آقاي کي روش گفتم که رحمتي نامه را امضا نمي کند اما جالب است که حالا اين صحبت ها مطرح مي شود.

وي همچنين درباره شايعاتي که در فصل نقل و انتقالات مبني بر رفتن يا ماندنش در استقلال مطرح مي شود به فارس گفت: خودتان بهتر مي دانيد که هر سال در فصل نقل و انتقالات از اين مباحث مطرح مي شود و من هم بازيکن بي تجربه اي نيستم که هر روز بخواهم در مورد اين مسائل حرف بزنم. تا وقتي که نقل و انتقالات سرو شکل جدي نگرفته هيچ صحبتي در مورد من را باور نکنيد.