کلاني: کاري که انجام ميشود مهم است

پيشکسوت فوتبال پرسپوليس گفت: در بحث مديريت، مهم نيست افراد کجا بودهاند، مهم اين است که چه کاري ميتوانند انجام بدهند.

به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، حسين کلاني گفت: در حال حاضر هيچ چيز به اندازه اينکه پرسپوليس موفق باشد و مردم خوشحال شوند، اهميت ندارد و شک ندارم که اين احساس نزد همه اعضاي خانواده پرسپوليس مشترک است. به همين دليل بايد به هر کسي که عهدهدار مسئوليت است، در حد توان کمک کرد.

وي ادامه داد: وقتي صحبت از مديريت ميشود، وابستگي اشخاص معناي خود را از دست ميدهد، آنچه اهميت پيدا ميکند کاري است که بايد انجام شود. اينکه بگوييم آقاي رحيمي در فلان باشگاه بوده مهم نيست چون ميدانيم او به يک دليل ساده، تمام وجود و توان خود را براي موفقيت پرسپوليس ميگذارد و آن دليل ساده اين است که يک مدير درجه اول به فکر حيثيت حرفهاي و اعتبار کاري خود است. يک مدير نمي آيد با تخريب مجموعه تحت هدايت، خودش را خراب کند.

پيشکسوت ارزنده فوتبال کشورمان اضافه کرد: من به اين حرف اعتقاد دارم که هر دو باشگاه ريشه شاهيني دارند. شاهين اصفهان را آقاي حريري بنا کردند و از خود ما بودند و از آن فرهنگ و باور آمدهاند. آقاي رحيمي هم شاهيني بودند. بعد، شاهين به سپاهان بدل شد و بعد براي اينکه دوام و قوام پيدا کند، زير مجموعه تشکيلاتي شد. به نظر من يکسري بحثها که درباره روابط دو باشگاه يا بين باشگاههاي ديگر وجود دارد، نبايد مطرح شود. ورزشکارها همه يکديگر را دوست دارند. مردم هم به طور طبيعي با هم مشکلي ندارند. دو برادر در دو تيم وقتي در زمين مسابقه روبروي هم قرار ميگيرند هر تلاشي براي موفقيت ميکنند حتي شايد به يکديگر بيشتر هم سخت بگيرند اما بازي که تمام ميشود، برادري و محبت بين آنها که از بين نميرود.

کلاني درباره دليل پيش آمد يکسري مسائل در سالهاي گذشته خاطرنشان کرد: ما هشت سال برابر عراق دفاعي مقدس داشتيم. چه لطماتي که نخورديم ولي بالاخره تمام شد، اينجا که صحبت از فوتبال است. دو شهر و دو تيم بزرگ از يک کشور روبروي هم قرار ميگيرند، حالا اختلافي هم پيش بيايد که نبايد به آن دامن زد تا ريشهاي شود. آدمها ذاتا اينطور هستند که تابع بعضي افراد يا محيط ميشوند، نبايد آن را پر و بال و به همه چيز بسط دهند. من فکر ميکنم در بين اين ماجرا يکسري افراد بودند که ميخواستند آب را گلآلود کنند. بزرگان و مهمتر از همه رسانهها نقش مهمي دارند تا مسائل را جمع کنند. فوتبال زيبا باشد، به سود همه خواهد بود. فقط بحث پرسپوليس و سپاهان نيست، همه ما ايراني و هموطن هستيم. هر کاري ميکنيم تا کشور ما سربلند باشد. يک مشکلي پيش ميآيد همه با هم هستيم و بايد با اين تفکر پيش برويم.

پيشکسوت پرسپوليس تصريح کرد: الان آدمهايي مثل دکتر زادمهر، حميد استيلي و دکتر سليمي که پرسپوليسي هستند در هيات مديره حضور دارند. حتما ساير نفرات هم به پرسپوليس تعلق خاطر داشتهاند که آمدهاند. الان همه ما از مديران تا هواداران و ما قديميها چه چيزي ميخواهيم بهتر از اينکه پرسپوليس موفق باشد. پرسپوليس موفق باشد، ما سربلند هستيم. ما پرسپوليس را ساختيم و بعد همه چيز ما از پرسپوليس بود. مردم به ما بدهي ندارند، بلکه ما مديون مردم هستيم. به خاطر همين ميخواهيم هر کمکي ميتوانيم ارائه کنيم. حالا بعضي از ما هم دوست نداريم جلو و در چشم باشيم اما هيچ چيز را دريغ نميکنيم. اگر بتوانيم به مردم شادي بدهيم تا کمي از غصهها و مشکلات زندگي دور شوند، کار بزرگي است.