محمد پنجعلي ميگويد پروين ديگر نميخواست با اين شرايط در پرسپوليس بماند.

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس درباره نشست امروز خود با رحيمي، مديرعامل جديد باشگاه، اظهار کرد: درباره گرفتاري بازيکنان با رحيمي صحبت کرديم و او هم قول 100 درصد داد که مشکلات بازيکنان را حل ميکند. در حال حاضر مهمترين مشکل ما اين است که قراردادهاي بازيکنان شفاف نيست.

به گزارش ايسنا، او ادامه داد: پيش از اين که بخواهيم قرارداد بازيکنان را براي فصل بعد تمديد کنيم بايد طلبهاي اين فصل آنها را بدهيم و اين موضوع مستلزم اين است که قراردادشان شفاف شود. واقعا حيف است چرا که امسال تيم در آسيا حضور دارد.

پنجعلي گفت: هدف ما اين است که اسکلت تيم براي فصل بعد حفظ شود و حضور آبرومندانهاي در دو جام داشته باشيم. در حال حاضر قرارداد خيلي از بازيکنان و ميزان طلب آنها از باشگاه مشخص نيست. بايد هر چه که بوده از جمله چکها و ماشينهاي بدون سند و متممها و قراردادها را بياوريم و در حضور مسئولان باشگاه و وزارت ورزش و جوانان اين مسائل را روشن کنند تا تيم به سراغ گرفتن بازيکن و آماده شدن براي فصل بعد برود.

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اين که دايي ميخواهد اسکلت تيم را حفظ کند گفت: طبيعي است که وقتي ما در فصل گذشته خوب نتيجه گرفتهايم اکثر بازيکنان هم حفظ شوند. البته اگر کمي بيشتر تقويت شويم ميتوانيم در آسيا نماينده شايستهاي براي ايران باشيم. شب گذشته هم دايي و رحيمي نشست مثبتي داشتند و به اميد خدا صحبت براي گرفتن بازيکنان جديد هم به زودي آغاز ميشود.

پنجعلي درباره غيبت پروين در هيات مديره جديد پرسپوليس، گفت: پروين برند پرسپوليس است و نميتوان از جايگاه او به راحتي گذشت. روزهاي آخر در کنار او در باشگاه نشسته بودم. پروين از وضعيت ناراحت بود و گفت که با اين شرايط ديگر نميتوانم بمانم. واقعا او در اين چند وقت در باشگاه دست تنها بود و پولي هم نبود. در بسياري از سفرها او پول هواپيماي تيم را بدون هيچ چشم داشتي ميداد. ما بايد از او تشکر کنيم. به هر حال پرسپوليس خانه ما پيشکسوتان است. ما دوست داريم که اين تيم نتيجه بگيرد تا مردم خوشحال شوند. چه خوب است که زماني که در اين تيم مسئوليت داريم بتوانيم کار مفيدي انجام دهيم.