قيصر فوتبال آلمان و اسطوره بايرن، نداشتن نظم و سازماندهي تيمي را عامل اصلي باخت از رئال دانست.

فرانتس بکنباوئر پس از باخت سنگين 4 بر صفر باواراييها از تيم اسپانيايي نقطه نظرش را در گفتوگويي با يک شبکه تلويزيوني بيان کرد.

به نقل از فارس، کاپيتان، سرمربي و رئيس اسبق بايرن اظهار داشت: شکست سنگيني بود. بايرن ابزار تاکتيکي کافي نداشت. روي گلهاي دريافتي، هيچ سازماندهي مناسبي وجود نداشت.

وي افزود: بايرن احتياج داشت که حمله کند و برنده شود. اما براي اين منظور صحيح سازماندهي نشده بود.

سرخيو راموس 16 و 20، کريستيانو رونالدو 34 و 90 گلهاي مادريديها را در مصاف شب گذشته وارد دروازه مونيخيها کردند.