مدافع پرتغالي رئال مادريد اعلام کرد تيمش به پيروزي مقابل بايرنمونيخ باور داشت.


پهپه پس از راهيابي تيمش به فينال ليگ قهرمانان اروپا با پيروزي مقابل بايرنمونيخ اظهار داشت: آنچلوتي هميشه به ما ميگفت براي پيروزي به مونيخ ميرويم.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: مطمئن بوديم که در اين ورزشگاه رکورد ميزنيم و به توانايي و سختکوشي خودمان باور داشتيم.

مدافع رئال مادريد خاطرنشان کرد: بسته نگه داشتن دروازه مقابل بايرن مونيخ به دليل کار سخت تمام تيم است نه تنها يک بازيکن.