عجمان دست بردار پرسپوليس نيست

باشگاه عجمان در نامهاي خطاب به مسئولان باشگاه پرسپوليس خواستار روشن شدن تکليف خلعتبري شد.

باشگاه عجمان امارات در قول و قراري که با مسئولان باشگاه پرسپوليس گذاشته بود تصميم بر اين بود که در 3 قسط مبلغ رضايتنامه خلعتبري را از پرسپوليسيها دريافت کند.

با تلاشهاي انجام شده مخصوصا از سوي هدايتي دو قسط پول رضايتنامه خلعتبري به عجمانيها پرداخت شد اما همچنان 250 هزار دلار آن مانده است.

از همين رو باشگاه عجمان با شروع شدن کار رحيمي در باشگاه پرسپوليس نامهاي را خطاب به او نوشت و از وي سوال کرد که چرا جواب نامههاي آنها را نميدهد؟

رحيمي نيز در نامه اي به عجمانيها جواب داد به تازگي در باشگاه پرسپوليس شروع به کار کرده است و کارهاي زيادي دارد و در حال بررسي پروندههاي مورد نظر است و به زودي سعي ميکند در مورد آنها هم بررسيهاي لازم را انجام دهد.

اين در شرايطي است که گفته ميشود عجمانيها عصباني هستند و حتي چندبار اعلام کردند که شايد براي شکايت به فيفا بروند.