5دليل که تهوز مقابل ايران بازي نخواهد کرد

يک منبع رسانهاي عنوان کرد کارلوس تهوز به پنج دليل براي جام جهاني انتخاب نخواهد شد و فرصت رويارويي با حريفان گروهي از جمله ايران را کسب نخواهد کرد.

در ماههاي اخير يکي از مباحثي که در ارتباط با تيم ملي آرژانتين(آلبيسلسته) همواره مطرح بوده، بحث دعوت از کارلوس تهوز معروف به آپاچي، مهاجم يوونتوس است.

موضوعي که مورد توجه هواداران و رسانههاي کشور آمريکاي جنوبي بوده اما آلخاندرو سابلا، سرمربي تيم ملي هيچ رغبتي به آن نشان نداده و همواره از دعوت گلزن سابق تيمهاي منچستريونايتد و منچسترسيتي خودداري کرده است.

همين موضوع باعث شده تا رسانهها از زوايايي گوناگون به اين موضوع جنجالي نگاه کرده و تحليلها و گزارشهاي را در اختيار مخاطبين خود قراردهند.

سايت بلچرريپورت نيز به اين موضوع جنجالي نگاه کرده و در گزارشي تحت عنوان «پنج دليل بر دعوت نشدن تهوز براي جام جهاني» علل عدم حضور اين مهاجم تکنيکي را مورد بررسي قرار داده است.

اين سايت دليل اول را به حضور ليونل مسي، فوقستاره آرژانتين، نقش و اهميت او در تيم ملي به عنوان کاپيتان اشاره کرده و از مناسبات هميشه سرد وي با تهوز به عنوان دليل عدم دعوت از گلزن لژيونر نام برده است.

عملکرد فاجعهانگيز سال 2011، عدم غمخواري و نداشتن حس تيمي کافي، ترديد به حضور جدي وي در تيم ملي و عدم نياز به وجود وي با وجود گزينههاي کافي خط حمله به عنوان چهار دليل ديگر بر عدم دعوت از تهوز در اين گزارش عنوان شده است.