تيم ملي در دو گروه به تهران برميگردد

تيم ملي فوتبال ايران پس از پايان اردوي آفريقاي جنوبي در دو گروه به کشور بازخواهد گشت.

تيم ملي فوتبال ايران در آخرين بازي تدارکاتي خود در اردوي آماده سازي آفريقاي جنوبي عصر امروز از ساعت 15 به وقت محلي به مصاف تيم رده چهارم ليگ برتر اين کشور يعني بلک ايسز ميرود.

به نقل از فارس، به اين ترتيب اقامت 17 روزه مليپوشان فوتبال کشورمان در اين اردو، فردا به اتمام ميرسد و بازيکنان حاضر در اردوي آفريقاي جنوبي در دو گروه پروازي عصر فردا، ژوهانسبورگ را به مقصد تهران ترک ميکنند.

سه مليپوش باشگاه سپاهان به همراه 4 مليپوش استقلال به همراه مجيد صالح دستيار جديد کيروش از طريق خط هوايي ترکيه، عازم استانبول مي شوند و سپس به تهران مي آيند.

همچنين ساير مليپوشان فوتبال کشورمان به همراه کادر فني و نمايندگان فدراسيون فوتبال، ساعت دو بعد از ظهر به وقت محلي با خطوط هوايي امارات، ژوهانسبورگ را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.

البته گفته ميشود کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان نيز در ژوهانسبورگ ميماند تا پس از تعطيلات اين کشور، هفته آينده به تهران بازگردد.