پس از پايان ديدار تيمهاي ملي ايران و بلکايسز هواداران تيم ملي ايران پيراهنهاي مليپوشان کشورمان را به يادگار بردند.

آخرين ديدار تدارکاتي تيم ملي فوتبال کشورمان در اردوي آفريقاي جنوبي عصر امروز در ژوهانسبورگ برگزار شد که طي آن مليپوشان ايران با دو گل احمد آل نعمه و کريم انصاريفرد بلکايسز آفريقاي جنوبي را دو بر صفر شکست دادند.

به نقل از فارس، حدود 300 هوادار که 100 نفر آنها را ايرانيهاي مقيم ژوهانسبورگ تشکيل ميدادند در ورزشگاه حاضر شده و اين ديدار را از نزديک تماشا کردند.

*در پايان اين ديدار هواداران کشورمان به سمت مليپوشان رفته و قبل از ترک ورزشگاه از سوي تيم ملي با آنها به خوش و بش پرداخته و با اعضاي تيم ملي ايران عکس يادگاري گرفتند. همچنين هواداران پيراهنهاي مليپوشان کشورمان را پس از پايان اين مسابقه از آنها به يادگار گرفتند.

*تيم ملي ايران در اين ديدار با پيراهنهاي قرمز به حريف باشگاهياش با لباس سفيد به ميدان رفتند.

*محمدرضا خلعتبري در اين مسابقه مرد اول مسابقه بود و بازي خوبي را از خود به نمايش گذاشت.

تيم ملي ايران پس از پايان اردوي آفريقاي جنوبي فردا در قالب دو کاروان ژوهانسبورگ را به سمت تهران ترک خواهد کرد.