ماتا: به مويس مديون هستم


هافبک باشگاه منچستريونايتد گفت: هيچوقت نميتوانم ديويد مويس را فراموش کنم.


خوان ماتا بازيکن باشگاه منچستريونايتد پس از خروج ديويد مويس ضمن قدرداني از وي گفت: من به شخصه هميشه قدردان زحمات بيحد و حصر ديويد مويس هستم، چرا که او کسي بود که مرا از چلسي به منچستريونايتد آورد و به من شانس بازي کردن را داد و هيچوقت نميتوانم او را فراموش کنم.