وينگادا: هنوز دستيار ايراني معرفي نکردم


سرمربي تيم ملي اميد فوتبال ايران در مورد حضور هومن افاضلي و مسعود مقيم در کادرفني گفت: هيچ دستياري از سوي من مشخص نشده است و صحبتي در اين ارتباط نکردم.


نلو وينگادا صبح فردا بعد از رفع مشکل مالياتي به ايران سفر ميکند تا کار خود را در تيم ملي اميد آغاز کند.

اولين تمرين تيم ملي اميد ايران از ساعت 18 فردا در آکادمي ملي فوتبال برگزار ميشود.

به گزارش فارس، نلو وينگادا عنوان کرد: تمامي کارهايم را انجام دادم و فردا با پرواز مستقيم ترکيه وارد تهران ميشوم.

وي در پاسخ به اين سوال که گفته ميشود توافق شده و قرار است هومن افاضلي در کادرفني حضور داشته باشد، عنوان کرد: هنوز در اين رابطه با مسئولان فدراسيون فوتبال صحبتي نداشته ام و به جمع بندي نرسيديم که بخواهم دستيارم را معرفي کنم. من در اين زمينه خبري خواندم اما اينکه در اين مورد خودم صحبت کردم جواب منفي است.

سرمربي تيم ملي اميد فوتبال ايران در مورد اينکه گفته ميشود احتمال حضور مسعود مقيم در کادرفني به عنوان يکي از دستياران او وجود دارد، خاطرنشان کرد: اين موضوعات از مواردي است که بايد فردا در ايران با مسئولان فدراسيون صحبت کنيم. همه شرايط و مسائل قابل گفتوگو و حل و فصل است به شرط اينکه به تهران برسم و باهم به صورت مستقيم صحبت کنيم.

وي در مورد اينکه آيا فردا با خود دستياري به تهران ميآورد، اظهار داشت: فردا با هرناندو کارواليو به تهران سفر ميکنم. او همراه من است و در واقع دستيار پرتغالي من در کادرفني محسوب ميشود.