امروز اولين گام را براي حضور در المپيک برداشتيم
وينگادا: 5يا 6بازي دوستانه انجام ميدهيم


سرمربي تيم فوتبال المپيک ايران از برگزاري 5 يا 6 بازي دوستانه و تدارکاتي خبر داد.

نلو وينگادا در پايان نخستين تمرين تيم فوتبال المپيک اظهار داشت: امروز اولين گام خود را برداشتيم و من به اتفاق دستيارانم کارمان را شروع کرديم.

به گزارش تسنيم، وي افزود: برنامههاي ما براي حضور تيم ايران در مسابقات المپيک است. ايران بازيهاي آسيايي اينچئون را پيش رو دارد که اواخر شهريور ماه برگزار ميشود و ما تا آن زمان چند ماه فرصت داريم که بهترين انتخاب را انجام دهيم.

سرمربي تيم فوتبال المپيک ايران ادامه داد: کمپ فعلي قسمتي از برنامه آماده سازي ماست و همه بايد بدانند که تا رسيدن به ترکيب اصلي فاصله داريم. تعدادي از بازيکنان خوب ما هم در خدمت تيم ملي بزرگسالان هستند.

وينگادا در مورد اينکه چند بازي دوستانه در برنامه خودش دارد عنوان کرد: قرار است فردا در اين خصوص جلسهاي را با آقاي آيت اللهي برگزار کنيم تا مشخص شود بايد براي چند کشور دعوت نامه بفرستيم و با چه تيمهايي بازي کنيم. فکر ميکنم 5 يا 6 بازي دوستانه داشته باشيم.

وي تصريح کرد: تا رسيدن به ترکيب اصلي زمان زيادي داريم و امروز کمپ اول خود را برگزار کرديم و برخي از بازيکنان را شناختيم و قطعا در آينده شناختمان بيشتر ميشود و ترکيب اصلي ار مشخص ميکنيم. باز هم تأکيد ميکنم بازيکناني که در تيم بزرگسالان هستند و همچنين بازيکناني که خارج از ايران بازي ميکنند بسيار مهم هستند.