هاشميان: هيچ خطري فوتبال ايران را تهديد نميکند

رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال گفت: هيچ خطري مبني بر تعليق فوتبال ايران فدراسيون را تهديد نميکند.

احمد هاشميان در خصوص اينکه گفته ميشود فدراسيون فوتبال ايران به علت دخالت وزارت ورزش در امر کنترل مبارزه با دوپينگ دخالت کرده و افسران خود را براي حضور در مسابقات اعزام کرده،اظهار داشت: نميدانم اين مسائل از کجا مطرح ميشود. به هيچ عنوان فدراسيون فوتبال ايران در معرض خطر تعليق قرار ندارد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان مرجع مسئول تلاش ميکند و مسئوليتهايي دارد که با تعامل با فدراسيون فوتبال به اين مسائل رسيدگي ميکند.

به نقل از فارس، وي افزود: در واقع اين افسران از وزارت ورزش و جوانان نبودند و از ماموران ستاد ملي مبارزه با دوپينگ کشور (نادو) بودند که با درخواست ما در برخي مسابقات حاضر شدهاند و اين موضوع هيچ گونه دخالتي را نشان نميدهد.

رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال در مورد اينکه چرا ماموران اين کميته در مسابقات حاضر نشدهاند، گفت: ماموران ما هم در مسابقات حضور داشتند اما به علت اينکه در اواخر سال با محدوديت در تجهيزات روبرو بوديم به دليل برخي مشکلات از نادو درخواست کرديم که به اين امر ورود کنند و اين مسئله هيچ گونه دخالتي را نشان نميدهد.

هاشميان در مورد اينکه آيا بحث استعفاي او که مطرح شده، درست است يا خير، تاکيد کرد:من در مورد اين مسائل به هيچ عنوان صحبت نکردم و نميدانم اين مسائل از کجا مطرح شده است.هيچ مشکلي وجود ندارد و ما هم کار خود را دنبال ميکنيم.