واکنش رومينيگه به شايعه ترک مونيخ توسط مولر

معاون باشگاه بايرن مونيخ گفت: هر بازيکني که از حضور در اينجا خرسند نيست، کافيست به من اعلام کند.

کارل هاينس رومينيگه روز گذشته اظهار داشت: اگر بازيکني از حضور در بايرن احساس خوبي ندارد، بايد به دفترم بيايد تا در اين باره حرف بزنيم.

به نقل از فارس، اين اظهارات از سوي مسئول شماره 2 باواراييها در حالي عنوان شد که در چند روز گذشته رسانهها عنوان کردند توماس مولر از حضور در تيم مونيخي خرسند نيست و احتمال خروجش و انتقال احتمالي به منچستريونايتد وجود دارد.

به باور رومينيگه بازيکنان بايرن بايد موضع مشخصي داشته و با رفتار منطقي از ايجاد شايعه جلوگيري کنند.