گزارش تمرين تيم ملي اميد


سرمربي تيم المپيک فوتبال کشورمان همچنان از روي سکوها نظارهگر تمرينات اين تيم بود.

بازيکنان تيم فوتبال المپيک کشورمان از ساعت 17:30 بعدازظهر امروز (سهشنبه) در زمين چمن کمپ تيمهاي ملي تمرينات خود را زير نظر نلو وينگادا پيگيري کردند.

به نقل از تسنيم، از 28 بازيکن دعوت شده به اردوي تيم المپيک به جز يک نفر همه بازيکنان در تمرين امروز حضور داشتند.

* نلو وينگادا، سرمربي تيم فوتبال المپيک کشورمان پس از صحبتي کوتاه با دستيارانش و تشريح برنامههاي تمرين امروز همانند روزهاي گذشته به روي سکوها رفت و تمرينات بازيکنان را زير نظر گرفت و مشغول يادداشت برداري از مراحل آمادهسازي اميدهاي فوتبال ايران شد.

* با دستور کادر فني تيم فوتبال المپيک، سه بازيکن اين تيم به صورت اختصاصي و در گوشهاي از زمين کمپ تمرينات خود را انجام دادند.

* يکي از بازيکنان تيم فوتبال المپيک که عضو تيم سپيدرود رشت است، خود را به محل تمرين رسانده بود اما وينگادا به دليل نداشتن برگه رضايتنامه باشگاه براي شرکت در تمرينات اجازه حضور در تمرين را به وي نداد.

* هادي آيتاللهي، نايب رئيس فدراسيون فوتبال به همراه هومن افاضلي در اواسط تمرين در کمپ تيمهاي ملي حضور يافته و نظارهگر تمرين شدند.

* بازيکنان تيم المپيک زير نظر مربيان تيم المپيک ابتدا خود را گرم کردند و بعد در دو گروه زرد و قرمز به فوتبال درون تيمي پرداختند.

* نکتهاي که در تمرين امروز تيم المپيک وجود داشت تکلهاي متعدد و خشن بازيکنان بود که مربيان تيم به بازيکنان تذکر دادند که کمتر تکل بزنند.

* عوامل تيم فوتبال المپيک از کادر فني تا تدارکات با لباسهاي قديمي در تمرينات حاضر بودند و به اين مسئله اشاره کردند که هنوز لباسهاي جديد را تحويل نگرفتهاند.