خواجهوند: مشکلي براي حساب جديد نداريم

عضو حقوقي هيات مديره باشگاه پرسپوليس گفت: تمام تلاش خود را انجام ميدهيم تا حسابهاي مسدودشده پرسپوليس تا اواسط هفته آينده باز شود.

مهدي خواجهوند درخصوص نگراني بازيکنان پرسپوليس بابت عدم پرداخت مطالبات فصل گذشتهشان به دليل بسته بودن حسابهاي باشگاه اظهار داشت: با توجه به اينکه اين مشکل براي گذشته است به نظر من حل شدني است و نگراني ندارد. حقيقت موضوع اين است که مهمترين دغدغه و دستور کار اعضاي هياتمديره پرسپوليس پرداخت پول بازيکنان که از فصل گذشته مانده است.

به نقل از فارس، وي افزود: ما جلسات خوب و متوالي را در اين خصوص داشتهايم و حتي کارمان به شبانهروز هم کشيده است مهمترين کار ما اين است که حسابهاي مسدود شده باز شود. تمام تلاش خود را انجام ميدهيم تا اواسط هفته آينده اگر مشکل خاصي پيش نيايد اين حسابها باز شود. ما براي اينکه بر اوضاع مسلط باشيم قطعا نياز به زمان داريم.

خواجهوند در پاسخ به سوالي که آيا ميتوانيد حساب جديد باز کنيد يا خير گفت: چرا نميتوانيم؟ براي باز کردن حساب جديد مشکلي نداريم اما مسدود شدن حسابهاي ما نيز مسئله عجيبي نيست اما مطمئن باشيد ما ميخواهيم حسابي داشته باشيم که تمام کارهايمان قانوني باشد و حالا بايد ببينيم نياز به حساب جديد داريم يا خير.

عضو هياتمديره پرسپوليس درباره برخي صحبتها مبني بر کنارهگيري اسپانسر قرمزپوشان تاکيد کرد: مشکلي با اسپانسر نداريم آنها به تعهدات خود نيز به خوبي عمل کردهاند و پول مورد نظر را که بالغ بر 3 ميليارد تومان است به ما دادهاند اين پول گم نشده و اصلا مگر ميشود که 3 ميليارد تومان به يکباره گم شود مطمئن باشيد تمام تدابير براي رفع اين مشکلات نيز با پيگيريهاي رحيمي و اعضاي هيات مديره انجام شده و انشاءالله سعي خواهيم کرد هرچه سريعتر حسابهاي باشگاه باز شود.

گفتني است همچنين اسپانسر باشگاه پرسپوليس امروز با حضور در محل باشگاه جلسهاي با مسئولان قرمزپوشان داشت.