پاريسنژرمن قهرمان لوشامپيونه شد

با توقف موناکو در ديداري خانگي، پاري سن ژرمن عنوان قهرماني اين فصل لوشامپيونه را کسب کرد.

در يک ديدار از هفته سي و ششم لوشامپيونه فرانسه، تيم فوتبال رده دومي موناکو در ورزشگاه خانگي خود در حالي ميزبان گنگام بود که در صورت امتياز نگرفتن در اين ديدار، قهرماني پاري سن ژرمن صدرنشين پيش از برگزاري ديدار امشب خود با رن قطعي ميشد.

اين مسابقه در نهايت با نتيجه تساوي يک بر يک به پايان رسيد.

تک گل موناکو را برباتوف در دقيقه 77 به ثمر رساند و آتيک در دقيقه 85 بازي را به تساوي کشاند.

همچنين ديالو از گنگام در دقيقه 88 با دريافت کارت قرمز مستقيم اخراج شد.

موناکو با اين تساوي 76 امتيازي شد تا در فاصله 7 امتيازي سنژرمن 83 امتيازي در فاصله دو ديدار مانده به پايان فصل قرار بگيرد و پاري سن ژرمن عنوان قهرماني اين رقابتها را پيش از ديدار امشب به دست آورده و با خيال راحت به مصاف رن برود.

گنگام نيز به امتياز 39 رسيد و در رده شانزدهم باقي ماند تا کمي خطر سقوط به دسته پايينتر را احساس کند.