کفاشيان در تمرين تيم ملي فوتبال حاضر شد

رئيس فدراسيون فوتبال در تمرين تيم ملي حضور پيدا کرد.

به نقل از فارس، تمرين عصر امروز تيم ملي فوتبال از ساعت 17:30 در زمين شماره يک ورزشگاه آزادي آغاز شده است که علي کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال در تمرين تيم ملي حضور پيدا کرد.