پيرلو: براي حضور در پاريسن ژرمن خيلي پيرم

آندره پيرلو هافبک تيم فوتبال يوونتوس گفت: من براي حضور در تيم فوتبال پاريسن ژرمن خيلي پيرم.

آندره پيرلو هافبک تيم فوتبال يوونتوس گفت: زمانيکه به تيم فوتبال يوونتوس پيوستم تصميم گرفتم تا به بهترين بازيکن اين تيم تبديل شوم و اين به دليل پروژهاي است که باشگاه يوونتوس دنبال ميکند.

اما در مورد اخباري که در رابطه با احتمال پيوستن من به تيم فوتبال پاريسن ژرمن منتشر شده است بايد تأکيد کنم که من خيلي پير هستم و نميتوانم گزينه موثري براي فراموشيها باشم.