سايپا به دنبال جانشيني براي فيرات


فيرات به احتمال فراوان فصل آينده روي نيمکت تيم سايپا نخواهد نشست.

سعيد تقيزاده، مدير روابط عمومي باشگاه سايپا گفت: طبق مذاکراتي که طي چند روز گذشته با فيرات انجام داديم نتوانستيم با او توافق کنيم. البته او هنوز گزينه ما براي فصل آينده خواهد بود و ما مذاکراتمان را ادامه ميدهيم.

به گزارش ايسنا، وي همچنين افزود: طبق آخرين نتايج مذاکراتمان با فيرات نشان ميدهد که احتمال حضور اين مربي ترکيهاي در ايران بسيار ضعيف است. بنا به مشکلاتي که خودش در ترکيه دارد، دوست ندارد در ايران کار کند.

تقيزاده همچنين در ادامه درپاسخ به اين سوال که آيا با گزينههاي ديگري صحبت خواهيم کرد، گفت: ما از فردا مذاکره با ديگر گزينهها را آغاز خواهيم کرد. در گزينههاي ما هم مربيان ايراني و هم مربيان خارجي حضور دارند. در هفته آينده تکليف سرمربي سايپا مشخص خواهد شد.